1. kiseldioxid

  kiseldioxid, SiO2, en stabil, högsmältande oxid som förekommer i åtminstone tolv olika strukturformer.

 2. blodgrupp

  blodgrupp, egenskap hos blodceller (ursprungligen röda blodkroppar) som innebär definierbara, biologiskt viktiga skillnader mellan individer inom en viss art.

 3. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 4. surrealism

  surrealism, internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André Breton, i det första surrealistiska manifestet 1924 definierades som ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”.
 5. form

  form, inom bildkonsten ofta tydlig, konkret gestalt, men formbegreppet gäller också t.ex. flytande och amorfa tillstånd – även t.ex. vågskum och dimma har form.
 6. jonbytare

  jonbytare, fast material uppbyggt av rymdnätsjoner, som bildar ett skelett med hålrum och genomgående kanaler, i vilka motjoner och oladdade molekyler kan passera.

 7. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med t.ex. kalk och blyoxid.
 8. fosfor

  fosfor, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 15, kvävegruppen, kemiskt tecken P.