1. amortering

  amortering, periodisk avbetalning av en skuld.
 2. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.
 3. amortera

  amorte´ra verb ~de ~t ORDLED: a-mort-er-ar SUBST.: amorterande, amortering
  Svensk ordbok
 4. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 5. Kreugerkraschen

  Kreugerkraschen, Kreugerkoncernens sammanbrott och upplösning 1932.
 6. amorteringsfri

  amorte`ringsfri adj. ~tt ORDLED: a-mort-er-ings--fri
  Svensk ordbok
 7. annuitetslån

  annuite`tslån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: annu-itets--lån-et
  Svensk ordbok
 8. avbetala

  a`vbetala verb ~de ~t ORDLED: av--be-tal-ar SUBST.: avbetalande, avbetalning
  Svensk ordbok
 9. mortalitet

  mortalite´t subst. ~en ORDLED: mort-al-itet-en
  Svensk ordbok
 10. återbetala

  å`terbetala verb ~de äv. återbetalte, ~t äv. återbetalt, pres. ~r ORDLED: åter--be-tal-ar SUBST.: återbetalande, återbetalning
  Svensk ordbok