1. ampel

  ampel, hänglampa; hängande kärl för växter.
 2. ampel

  2am´pel adj. ~t ampla ORDLED: ampl-are
  Svensk ordbok
 3. ampel

  1am`pel subst. ~n amplar ORDLED: ampl-ar
  Svensk ordbok
 4. ampellilja

  ampellilja, Chlorophytum comosum och Chlorophytum capense, arter i familjen sparrisväxter.
 5. ampelfacklor

  ampelfacklor, Aeschynanthus, släkte gloxiniaväxter som hör hemma i tropiska Östasien och Indonesien och omfattar ca 50 klättrande, krypande eller hängande, örtartade eller svagt förvedade arter.
 6. Ampelopsis

  Ampelopsis, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med ca 20 arter, bl.a. glaspärlevin och silvervin.
 7. ampelliljor

  ampelliljor, Chlorophytum, släkte inom sparrisväxter som hör hemma i de tropiska delarna av Asien, Afrika och Amerika och omfattar cirka 200 arter fleråriga örter.
 8. ampellilja

  am`pellilja subst. ~n ampelliljor ORDLED: ampel--lilj-an
  Svensk ordbok
 9. hängväxter

  hängväxter, krukväxter lämpliga att odla i ampel (ett hängande kärl) på grund av sitt nedhängande växtsätt.
 10. vindor

  vindor, Calystegia och Convolvulus, släkten vindeväxter med 25 respektive 250 arter, i första hand örter med slingrande växtsätt.