1. AMP

  AMP, beteckning för adenosinmonofosfat, se ATP.
 2. volt–ampere-metoden

  volt–ampere-metoden, inom elektrotekniken en metod för mätning av resistans där strömmen genom och spänningen över en resistor mäts och resistansen beräknas med hjälp av Ohms lag.
 3. adenosinmonofosfat

  adenosinmonofosfat, AMP, kemisk förening som spelar stor roll i kroppens ämnesomsättning, se ATP.
 4. adenylatcyklas

  adenylatcyklas, adenylylcyklas, ett membranbundet enzym som katalyserar omvandlingen av ATP till cykliskt AMP.
 5. akrasin

  akrasin, hormon hos cellulära slemsvampar vilket samordnar bildningen av sporangier från enskilda myxamöbor.
 6. assimilationskraft

  assimilationskraft, en av D.I. Arnon införd benämning på det reducerade nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADPH) och det adenosintrifosfat (ATP) som bildas vid fotosyntesens ”ljusreaktion”.
 7. sveciaost

  sveciaost, svensk, grynpipig hårdost med lätt syrlig, frisk smak, vid längre lagring något amper.
 8. manchego

  manchego, en spansk fårost med ca 60 % fetthalt i torrsubstansen.
 9. limburger

  limburger (av Limburg, i nordöstra Belgien), en från början belgisk ost, som numera mest tillverkas i Tyskland (även under namnet allgäuer, av Allgäu) och Österrike.
 10. Earl W Sutherland

  Sutherland, Earl Wilbur, Jr, 1915–74, amerikansk farmakolog och fysiolog, professor i fysiologi vid Vanderbilt University i Nashville, Tennessee, från 1963.