1. signaltransduktion

  signaltransduktion, inom cellbiologi den process genom vilken en kemisk, mekanisk eller elektrisk signal som når en cells utsida förstärks, oftast i flera steg, och sedan utlöser en aktivitet inne i cellen.
 2. Gustav Embden

  Embden, Gustav, 1874–1933, tysk fysiolog och biokemist, professor vid universitetet i Frankfurt am Main 1914–33.
 3. energy charge

  energy charge, mått på adenosinnukleotidernas fosforyleringsgrad i en cell.
 4. nukleotider

  nukleotider, kemiska föreningar bestående av en nukleosid (uppbyggd av en pentos och en kvävebas) och minst en fosfatgrupp, t.ex. adenosintrifosfat (ATP).
 5. Dachau

  Dachau, stad i delstaten Bayern, Tyskland, 20 km nordväst om München; 44 800 invånare (2014).
 6. fosfodiesteras

  fosfodiesteras, PDE, enzym som hydrolyserar ena fosfatesterbindningen i difosfatestrar.
 7. 1G

  1G, första generationens mobiltelefoni, landsomfattande nät för leverans av analoga telefonitjänster som introducerades 1981.

 8. 2G

  2G, andra generationens mobiltelefoni, system för leverans av digitala kommunikationstjänster som introducerades 1992.

 9. litotrofi

  litotrofi, förmågan hos en organism att utnyttja oorganiska föreningar, bland annat vatten, vätgas, svavel eller ammoniak, som elektrondonator (reduktionsmedel) vid syntesen av cellmaterial.
 10. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.