1. amtman

  amtman, danska amtmand, styresman för ett amt.
 2. Köpenhamn

  Köpenhamn, danska København, huvudstad i Danmark.

 3. amt

  amt, till och med 2006 civilt förvaltningsområde i Danmark, motsvarande svenskt län.
 4. Alexander L Kielland

  Kielland, Alexander Lange, född 18 februari 1849, död 6 april 1906, norsk författare; jämför släktartikel Kielland.
 5. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 6. Severin Løvenskiold

  Løvenskiold, Severin, 1777–1856, norsk ämbetsman och politiker.
 7. Frederik Kaas

  Kaas, Frederik, 1758–1827, dansk–norsk ämbetsman; jämför släktartikel Kaas.
 8. Christian Magnus Falsen

  Falsen, Christian Magnus, 1782–1830, norsk ämbetsman och politiker.
 9. Orla Lehmann

  Lehmann, Orla, 1810–70, dansk politiker.
 10. Herman Wedel Jarlsberg

  Wedel Jarlsberg, Herman, 1779–1840, länsgreve, norsk statsman.