1. amylas

  amylas, diastas , grupp av enzymer som katalyserar nedbrytning av stärkelse och glykogen.
 2. amylos

  amylos, polysackarid med formeln (C 6H 10O 5) n, som är den mindre komponenten (ca 20 %) i stärkelse.
 3. amylopektin

  amylopektin, polysackarid med formeln (C 6H 10O 5) n, som är huvudbeståndsdelen (ca 80 %) i stärkelse.
 4. amyloidos

  amyloidos, förekomst av härdar av amyloid i ett eller flera organ, ofta medförande tilltagande symtom orsakade av reducerad funktion.
 5. amyloid

  amyloid, traditionell medicinsk benämning på vissa typer av mikroskopiskt iakttagbara härdar (inlagringar) av onormal substans mellan cellerna i kroppsvävnader.
 6. amyloplast

  amyloplast, färglösa organell i vissa växtceller där stärkelse bildas och lagras.
 7. amylacetat

  amylacetat, 1-pentylacetat, CH 3COOC 5H 11, en flyktig och brännbar ester mellan ättiksyra och pentanol, som används t.ex. vid extraktion av penicillin eller för att ta bort oljefläckar vid tvätt.
 8. amyl-

  amyl-, pentyl-, äldre prefix i organisk-kemisk nomenklatur vilket markerar förekomsten av en amylgrupp, C5H11–, i en molekyl.

 9. amylalkoholer

  amylalkoholer, pentanoler, alifatiska alkoholer med formeln C 5H 12O.
 10. amylnitrit

  amylnitrit, C 5H 11ONO, en gröngul vätska med sötaktig lukt.