1. amylograf

  amylograf, viskoamylograf, instrument (vanligen av märket Brabender) som mäter stärkelsens flytegenskaper, dess viskositet, vid olika temperaturer.
 2. amylum

  amylum, stärkelse; ordet förekommer exempelvis i läkemedelsdeklarationer.
 3. amylgrupper

  amylgrupper, äldre benämning på isomera kolvätegrupper med formeln C5H11.

 4. Amy Lowell

  Lowell, Amy, 1874–1925, amerikansk poet, sondotter till en kusin till James Russell Lowell, syster till Percival Lowell.
 5. amylas

  amyla´s subst. ~en ~er ORDLED: amyl-as-en
  Svensk ordbok
 6. magsaft

  magsaft, sekret som hos människan produceras i magsäckens körtlar, cylindriska inbuktningar från slemhinnan.
 7. maltos

  maltos är en typ av socker som också kallas maltsocker.
 8. stärkelse

  stärkelse är en kolhydrat som består av tusentals molekyler av sockerarten glukos.
 9. immobilisering

  immobilisering, inom biotekniken metoder att göra mikroorganismer, växt- eller djurceller eller enzymer orörliga genom att koppla dem till en fast bärare eller infånga dem i ett tredimensionellt nätverk för att kunna katalysera biokemiska reaktioner.
 10. isoenzymer

  isoenzymer, isozymer, ”familj” av enzymer som katalyserar samma reaktion men ändå företer vissa skillnader i uppbyggnad och egenskaper.