1. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.

 2. frövita

  frövita, endosperm , näringslagrande vävnad i frö av gömfröiga växter, vanligtvis triploid (dvs. med tre kromosomuppsättningar per cell).
 3. ptyalin

  ptyalin, gammal benämning på enzymet alfa-amylas, ett stärkelsespjälkande enzym i saliv.
 4. malt

  malt, säd, vanligtvis korn, som genomfuktas (stöps) i vatten och därefter får gro i en luftig miljö.
 5. matspjälkning

  matspjälkning är när mat och dryck sönderdelas i kroppen till ämnen som cellerna kan använda för att leva och växa.

 6. gibberelliner

  gibberelliner, grupp växthormoner som upptäcktes 1926 i Japan i samband med studiet av rissjukdomen bakanae.
 7. diastas

  diastas, äldre benämning på amylas, ett kolhydratspjälkande enzym från bl.a. bukspottkörteln.
 8. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 9. mältning

  mältning, i naturen groningsskador hos sädeskärnor.
 10. tuggning

  tuggning, sönderdelning av föda i munnen genom bearbetning med underkäken i en malande rörelse som hos människan i huvudsak är uppåt- och nedåtgående, men också åt sidorna.