1. Anita Björk

  Björk, Anita, 1923–2012, skådespelerska, professors namn 2001.
 2. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.
 3. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 4. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 5. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 6. tänkande

  tänkande, kognitiva processer som svar på interna eller externa stimuli.
 7. tuberkulos

  tuberkulos, tbc, infektionssjukdom som orsakas av vissa arter av mykobakterier, för människans del främst Mycobacterium tuberculosis, mer sällan Mycobacterium bovis eller Mycobacterium africanum.

 8. sociobiologi

  sociobiologi, studiet av sociala beteendens evolutionära uppkomst, variation och anpassningsvärde hos människan och andra djur.
 9. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 10. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.