1. sulfadiazin

  sulfadiazin, aktiv substans i vissa antibakteriella veterinärläkemedel.
 2. korsreaktion

  korsreaktion, immunologisk, ofta anafylaktisk, reaktion på ett utifrån tillfört ämne (antigen).
 3. Schultz–Dale-test

  Schultz–Dale-test, metod att studera anafylaktisk reaktion.
 4. François Magendie

  Magendie, François, 1783–1855, fransk fysiolog, professor i medicin vid Collège de France i Paris.
 5. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 6. födoämnesallergi

  födoämnesallergi, allergisk reaktion mot ämnen som tillförs med födan och som kan antingen ge reaktioner i hud och slemhinnor eller ta sig uttryck i mag–tarmbesvär (kräkningar eller diarré).
 7. inflammation

  inflammation, i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.
 8. hyposensibilisering

  hyposensibilisering, specifik immunterapi, SIT, allergivaccination, behandlingsform vid allergi vilken avses minska patientens känslighet för det allergiframkallandet ämnet (allergenet) och därmed reducera symtomen.
 9. antimikrobiell behandling

  antimikrobiell behandling, behandling med läkemedel mot mikroorganismer (här inkluderande virus).