1. anaglyfisk

    anaglyfisk, term som används om den illusoriskt tredimensionella bild som uppkommer när man genom glasögon med ett blått och ett rött glas betraktar två med stereokamera tagna bilder som tryckts över varandra, den ena i rött, den andra i blått.