1. anal

  anal, som har samband med ändtarmsöppningen, anus.
 2. analog

  analog betecknar inom tekniken en förändring som sker kontinuerligt till skillnad från en som sker stegvis (kvantiserad förändring).
 3. analys

  analys, verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.
 4. analytisk geometri

  analytisk geometri, den gren av geometrin i vilken man studerar räta linjer, kurvor, plan och ytor med hjälp av koordinatsystem och elementär algebra.
 5. analys

  analys, i matematiken benämning på en av dess grenar, omfattande bl.a. differential- och integralkalkyl; se matematisk analys.
 6. analog teknik

  analog teknik, utnyttjande av analoga kretsar för konstruktion av elektroniska apparater och enheter.
 7. analfabet

  analfabet kallas en person som inte kan läsa och skriva.
 8. analys

  analys, undersökning av musikverk; se musikanalys.
 9. analys

  analys, i psykologiska sammanhang detsamma som psykoanalys eller psykoanalytisk behandling.
 10. analys

  analys, kemisk analys: man brukar skilja mellan kvalitativ analys, som innebär identifiering av vilka grundämnen eller kemiska föreningar som ingår i ett material, och kvantitativ analys, dvs. bestämning av vilka mängder som ingår däri.