1. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 2. analog–digitalomvandlare

  analog–digitalomvandlare, A/D-omvandlare, elektronisk anordning som omvandlar analog information till digital form.
 3. analytisk sats

  analytisk sats, sats som är sann eller falsk redan på grund av meningen hos de i satsen ingående orden, oberoende av hur det i övrigt förhåller sig i världen.
 4. analytisk kemi

  analytisk kemi, den del av kemin som omfattar metoderna för att kvalitativt igenkänna och kvantitativt bestämma beståndsdelar i kemiska föreningar och blandningar av kemiska föreningar.
 5. analytisk funktion

  analytisk funktion, (matematisk) funktion som överallt kan representeras av en konvergent potensserie.
 6. anal

  ana´l adj. ~t ORDLED: an-al
  Svensk ordbok
 7. analöppning

  analöppning, ändtarmsöppning, se anus.
 8. analprolaps

  analprolaps, bråckbildning av slemhinnan i ändtarmsöppningen, oftast beroende på upprepad, för kraftig krystning, vilket har lett till en svaghet i den ringformiga slutarmuskeln kring analöppningen.
 9. analeptikum

  analeptikum, väckmedel, läkemedel som snabbt höjer medvetandegraden vid medvetslöshet; används vid förgiftningar.
 10. analys

  analys, metoden att genom studium av ett litterärt verks olika element visa verkets konstnärliga egenart.