1. digital–analogomvandlare

  digital–analogomvandlare, D/A-omvandlare, elektronisk anordning som omvandlar ett digitalt värde till en storhet (vanligen spänning eller ström) som är proportionell mot det digitala värdet.
 2. komplex analys

  komplex analys, matematisk analys av funktioner av komplexa variabler.
 3. falliska stadiet

  falliska stadiet (av fallos), psykoanalytisk term för ett stadium i barnets psykosexuella utveckling.
 4. visuell analog skala

  visuell analog skala, VAS, visuell analogskala, engelska visual analogue scale, skala som ingår i en grafisk metod för att mäta en persons uppfattning eller upplevelse.
 5. genitala stadiet

  genitala stadiet, inom psykoanalytisk teori den sexuella utvecklingsfas där de tidigare orala och anala drifterna underordnas könsdriften.
 6. ex analogia

  ex analogia, ”analogivis”, dvs. med stöd i likhet (mellan det aktuella fallet och ett annat, tidigare avgjort eller i lag reglerat fall).
 7. sodomi

  sodomi, äldre benämning på sexuella handlingar vilka efter religiösa, sociala och juridiska normer ansågs vara ”mot naturen”.
 8. pro analysi

  pro analysi, p.a., ”analysren”, anger att en kemisk förening har garanterad renhet och lämplighet för speciella tillämpningar, t.ex. inom kemisk analys.
 9. FOSS Analytical AB

  FOSS Analytical AB, Höganäs, ett av världens ledande företag inom bl.a. analysinstrument för livsmedels- och spannmålsindustrin samt för den kemiska och farmaceutiska industrin.
 10. Geographical Analysis

  Geographical Analysis, amerikansk geografisk tidskrift.