1. ekonomisk analys

  ekonomisk analys, studiet av ekonomiska problem och av metoder att studera dessa, förekommer främst inom nationalekonomi och företagsekonomi.
 2. kanonisk analys

  kanonisk analys, statistisk metod att beskriva samband mellan två uppsättningar data, x 1, ...,  xp och y 1, ...,  yq, t.ex. miljö- och sjukdomsdata.
 3. catchment analysis

  catchment analysis, även site catchment analysis, ett begrepp inom arkeologin.
 4. funktionell analfabetism

  funktionell analfabetism, se analfabetism.
 5. komplex analys

  komplex analys, matematisk analys av funktioner av komplexa variabler.
 6. tofsstjärtfiskar

  tofsstjärtfiskar, Coelacanthiformes, ordning kvastfeniga fiskar med två nutida arter.
 7. sillkung

  sillkung, Regalecus glesne, art i familjen sillkungsfiskar ( Regalecidae).
 8. numeriska analysens fundamentalsats

  numeriska analysens fundamentalsats, även Lax ekvivalenssats, formuleras vanligen:
  konsistens och stabilitet är ekvivalent med konvergens”.
 9. icke-arkimedisk analys

  icke-arkimedisk analys, gren av matematisk analys som kombinerar algebra, analys och talteori.
 10. levande blod-analys

  levande blod-analys, alternativmedicinsk benämning på undersökning av blodprov genom mörkfältsmikroskopi.