1. tarmtömning

  tarmtömning, defekation , en sammansatt fysiologisk funktion där delvis viljestyrda och delvis icke viljestyrda (autonoma) nervimpulser styr tömningen av avföring från vänstra delen av tjocktarmen till ändtarmen och från denna genom analöppningen.
 2. falliska stadiet

  falliska stadiet (av fallos), psykoanalytisk term för ett stadium i barnets psykosexuella utveckling.
 3. psykosexuella stadier

  psykosexuella stadier, begrepp inom psykoanalytisk utvecklingsteori.
 4. kaqchikel

  kaqchikel, cakchiquel, qaqchiquel, mayatalande urfolk i Guatemalas centrala högland.

 5. ålartade fiskar

  ålartade fiskar, Anguilliformes, ordning egentliga benfiskar med ca 740 arter fördelade på 19 familjer, bl.a. anknäbbålar, Derichthyidae, djuphavssnäppålar, havsålar, Heterenchelyidae, knivtandsålar, muränålar, ormålar och ålfiskar.
 6. Zeiformes

  Zeiformes, det vetenskapliga namnet på en ordning egentliga benfiskar med ca 40 arter fördelade på fem familjer.
 7. abborrartade fiskar

  abborrartade fiskar, Perciformes, ordning egentliga benfiskar.
 8. linsanger

  linsanger, afrikanska linsanger ( Poiana) och orientaliska linsanger ( Prionodon), släkten i rovdjursfamiljen viverrider med två arter (ibland sammanslagna till en art) i Afrika, centralafrikansk linsang ( Poiana richardsoni) och västafrikansk linsang ( Poiana leightoni), respektive två arter i Sydöstasien, bandlinsang ( Prionodon linsang) och fläckig linsang (tigercivett, Prionodon pardicolor).
 9. HIV

  HIV, humant immunbristvirus, typ av lentivirus i familjen retrovirus.

 10. rygg

  rygg, hos människan bålens baksida från nackbenet ned till svansbenet.