1. analsex

  analsex, sexuella aktiviteter (smekningar, penetration) som är inriktade på analöppningen och dess omgivning samt på analkanalen och ändtarmen.
 2. analysator

  analysator, anordning eller apparat som används för att undersöka fysikaliska egenskaper, t.ex. för att fastställa svängningsriktningen hos polariserat ljus eller för att åstadkomma analyserbara interferenseffekter i ljus som utgår från ett preparat som belyses med planpolariserat ljus.
 3. analkörtlar

  analkörtlar, säcklika doftämneskörtlar som sitter i närheten av ändtarmen, speciellt hos mårddjur och andra rovdjur samt gnagare som bäver (jämför bävergäll).
 4. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 5. analysera

  analysera innebär att undersöka vad något består av, man gör en analys.
 6. analytisk sanning

  analytisk sanning, enligt Kants terminologi en sanning som beror på att predikatet redan ingår i subjektets begrepp.
 7. analog givare

  analog givare, engelska transducer, anordning som känner av en fysikalisk storhet, t.ex. temperatur, och som vanligen lämnar en elektrisk signal som ett mått på storheten.
 8. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.
 9. analytisk filosofi

  analytisk filosofi, ofta använd samlingsbenämning på en typ av filosofi som först uppträdde i Storbritannien och inom det tyska språkområdet i början av 1900-talet och som fick och fortfarande har stor utbredning, särskilt i den anglosaxiska världen och i de nordiska länderna.
 10. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.