1. kvalitativ analys

  kvalitativ analys, kemisk analys med syfte att påvisa och identifiera beståndsdelar i ett studerat prov.
 2. matematisk analys

  matematisk analys, sammanfattande benämning på de områden inom matematiken som behandlar differential- och integralkalkyl eller som har utvecklats ur dessa.
 3. anala stadiet

  anala stadiet, analstadiet, enligt psykoanalysen den andra fasen, omkring 2 års ålder, i barnets psykosexuella utveckling då intresset koncentreras till anus och avföring.
 4. analstadiet

  analstadiet, detsamma som anala stadiet.
 5. analgesi

  analgesi, tillstånd karakteriserat av bortfall av smärtkänsligheten.
 6. analysmaskin

  analysmaskin,The Analytical Engine”, ofullbordad automatisk programstyrd mekanisk räknemaskin, uppfunnen 1834 av den brittiske matematikern Charles Babbage.
 7. analys

  analys, filosofisk analys, term som i några filosofiska traditioner används för att beteckna ett visst, med traditionen växlande, slag av filosofisk undersökning.
 8. analstenos

  analstenos, förträngning av ändtarmsöppningen; kan vara en form av analatresi.
 9. analekter

  analekter, samling utvalda texter av en eller flera författare från en epok.
 10. analogislut

  analogislut, analogibevis , argument som utgår från att företeelser (ting) eller förlopp (skeenden) som är lika i vissa avseenden är det också i andra.