1. analogislut

  analogislut, analogibevis , argument som utgår från att företeelser (ting) eller förlopp (skeenden) som är lika i vissa avseenden är det också i andra.
 2. analfistel

  analfistel, fistelbildning i och kring ändtarmen.
 3. analstriktur

  analstriktur, förträngning av ändtarmsöppningen.
 4. analogimaskin

  analogimaskin, analog dator, dator som bearbetar kontinuerligt varierande signaler (analoga signaler) såsom spännings- eller tryckändringar.
 5. analogibildning

  analogibildning, språklig process varvid en form eller en konstruktion bildas i analogi med en annan, t.ex. när verbet lysa får preteritumformen lös i analogi med nysa: nös.
 6. analcim

  analcim, färglöst eller vitt mineral med vitt streck (pulverfärg).
 7. analribba

  analribba, ogrenad, längsgående vingribba närmast bakkanten i vingen hos insekter.
 8. analogiprov

  analogiprov, psykologiskt test som mäter förmågan till problemlösning och logiska resonemang.
 9. analatresi

  analatresi, medfödd missbildning som innebär att ändtarmsöppning saknas.
 10. Analysis

  Analysis , filosofisk tidskrift, utgiven i Storbritannien sedan 1933 men med uppehåll under åren 1940–47; publicerar främst korta artiklar i den analytiska traditionen.