1. cost–benefit-analys

  cost–benefit-analys, kostnads–nyttoanalys, samhällsekonomisk kostnads–intäktsanalys, allmänt använd teknik för att belysa den samhälleliga önskvärdheten av olika projekt.
 2. psykosexuella stadier

  psykosexuella stadier, begrepp inom psykoanalytisk utvecklingsteori.
 3. analstadiet

  analstadiet, detsamma som anala stadiet.
 4. analstenos

  analstenos, förträngning av ändtarmsöppningen; kan vara en form av analatresi.
 5. analprolaps

  analprolaps, bråckbildning av slemhinnan i ändtarmsöppningen, oftast beroende på upprepad, för kraftig krystning, vilket har lett till en svaghet i den ringformiga slutarmuskeln kring analöppningen.
 6. analekter

  analekter, samling utvalda texter av en eller flera författare från en epok.
 7. analfistel

  analfistel, fistelbildning i och kring ändtarmen.
 8. analstriktur

  analstriktur, förträngning av ändtarmsöppningen.
 9. analcim

  analcim, färglöst eller vitt mineral med vitt streck (pulverfärg).
 10. analogiprov

  analogiprov, psykologiskt test som mäter förmågan till problemlösning och logiska resonemang.