1. Analysis

  Analysis , filosofisk tidskrift, utgiven i Storbritannien sedan 1933 men med uppehåll under åren 1940–47; publicerar främst korta artiklar i den analytiska traditionen.
 2. analsäckar

  analsäckar, två blindsäckar på var sida av analöppningen hos köttätande djur.
 3. analfissur

  analfissur, spricka i ändtarmens slemhinna, oftast orsakad av förstoppning.
 4. analysator

  analysator, anordning eller apparat som används för att undersöka fysikaliska egenskaper, t.ex. för att fastställa svängningsriktningen hos polariserat ljus eller för att åstadkomma analyserbara interferenseffekter i ljus som utgår från ett preparat som belyses med planpolariserat ljus.
 5. analsäcksinflammation

  analsäcksinflammation, bursitis paranalis, inflammation i analsäckarna hos hund; kan också förekomma hos katt.
 6. analabscess

  analabscess, egentligen anorektal abscess, varansamling i anslutning till analöppningen och ändtarmen, ofta kombinerad med fistel ( analfistel).
 7. analfena

  analfena, hos fiskar en oparig fena på kroppens undersida mellan buk och stjärtfena; kan vara flera (två hos torsk), sammanväxt med stjärtfenan (som hos ål), omvandlad till parningsorgan (som hos levandefödande tandkarpar) eller helt saknas (som hos rockor).
 8. analspröt

  analspröt, cerci , pariga spröt i bakänden hos insekter.
 9. analys

  analys, i medicinen: bestämning (noggrann mätning) av koncentrationen eller innehållet av ett ämne i en kroppsvätska eller vävnad, t.ex. halten av folater (ett B-vitamin) i blod eller utsöndringen av katekolaminer (binjuremärgshormoner) i urinen per dygn.
 10. analkörtlar

  analkörtlar, säcklika doftämneskörtlar som sitter i närheten av ändtarmen, speciellt hos mårddjur och andra rovdjur samt gnagare som bäver (jämför bävergäll).