1. Cambridge Analytica

  Cambridge Analytica, London, 2013–18 konsultföretag som erbjöd data mining, datananalyser och tjänster inom strategisk kommunikation i antingen kommersiella eller politiska syften.

 2. input–output-analys

  input–output-analys, analys av leveransmönstret mellan olika branscher i en ekonomi.
 3. Annalesskolan

  Annalesskolan, benämning på en grupp franska historiker som har som målsättning att skriva historia som en helhet av ekonomiska, sociala och mentala mönster – i stället för som en svit av snabba politiska händelser.
 4. analfabetism

  analfabetis´m subst. ~en ORDLED: an-alfa-bet-ism-en
  Svensk ordbok
 5. analsex

  ana`lsex subst. ~et ORDLED: an-al--sex-et
  Svensk ordbok
 6. analog

  analog [-lå´g] adj. ~t ORDLED: ana-log
  Svensk ordbok
 7. analeptik

  analepti´k subst. ~en ORDLED: ana-lept-ik-en
  Svensk ordbok
 8. analytiker

  analy´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ana-lyt-ik-ern
  Svensk ordbok
 9. analys

  analy´s subst. ~en ~er ORDLED: ana-lys-en
  Svensk ordbok
 10. analöppning

  ana`löppning subst. ~en ~ar ORDLED: an-al--öppn-ing-en
  Svensk ordbok