1. anal

  anal, som har samband med ändtarmsöppningen, anus.
 2. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 3. analys

  analys, verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.
 4. analytisk kemi

  analytisk kemi, den del av kemin som omfattar metoderna för att kvalitativt igenkänna och kvantitativt bestämma beståndsdelar i kemiska föreningar och blandningar av kemiska föreningar.
 5. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 6. analytisk filosofi

  analytisk filosofi, ofta använd samlingsbenämning på en typ av filosofi som först uppträdde i Storbritannien och inom det tyska språkområdet i början av 1900-talet och som fick och fortfarande har stor utbredning, särskilt i den anglosaxiska världen och i de nordiska länderna.
 7. analogislut

  analogislut, analogibevis , argument som utgår från att företeelser (ting) eller förlopp (skeenden) som är lika i vissa avseenden är det också i andra.
 8. analogisk lagtolkning

  analogisk lagtolkning, användning av en lagregel utanför dess språkliga betydelseområde.
 9. analytisk sats

  analytisk sats, sats som är sann eller falsk redan på grund av meningen hos de i satsen ingående orden, oberoende av hur det i övrigt förhåller sig i världen.
 10. anala stadiet

  anala stadiet, analstadiet, enligt psykoanalysen den andra fasen, omkring 2 års ålder, i barnets psykosexuella utveckling då intresset koncentreras till anus och avföring.