1. analys

  analys, filosofisk analys, term som i några filosofiska traditioner används för att beteckna ett visst, med traditionen växlande, slag av filosofisk undersökning.
 2. analprolaps

  analprolaps, bråckbildning av slemhinnan i ändtarmsöppningen, oftast beroende på upprepad, för kraftig krystning, vilket har lett till en svaghet i den ringformiga slutarmuskeln kring analöppningen.
 3. analys

  analys, i psykologiska sammanhang detsamma som psykoanalys eller psykoanalytisk behandling.
 4. analys

  analys, kemisk analys: man brukar skilja mellan kvalitativ analys, som innebär identifiering av vilka grundämnen eller kemiska föreningar som ingår i ett material, och kvantitativ analys, dvs. bestämning av vilka mängder som ingår däri.
 5. analogimaskin

  analogimaskin, analog dator, dator som bearbetar kontinuerligt varierande signaler (analoga signaler) såsom spännings- eller tryckändringar.
 6. analogibildning

  analogibildning, språklig process varvid en form eller en konstruktion bildas i analogi med en annan, t.ex. när verbet lysa får preteritumformen lös i analogi med nysa: nös.
 7. analys

  analys, i matematiken benämning på en av dess grenar, omfattande bl.a. differential- och integralkalkyl; se matematisk analys.
 8. analribba

  analribba, ogrenad, längsgående vingribba närmast bakkanten i vingen hos insekter.
 9. analysand

  analysand, patient som behandlas för emotionella eller mentala störningar genom att i psykoanalys ge uttryck för sina drömmar, känslor, tidigare erfarenheter och andra aspekter av det enligt Freud omedvetna.
 10. analytisk mångfald

  analytisk mångfald, matematisk term; jämför mångfald.