1. analribba

  analribba, ogrenad, längsgående vingribba närmast bakkanten i vingen hos insekter.
 2. analsäckar

  analsäckar, två blindsäckar på var sida av analöppningen hos köttätande djur.
 3. analspröt

  analspröt, cerci , pariga spröt i bakänden hos insekter.
 4. analysand

  analysand, patient som behandlas för emotionella eller mentala störningar genom att i psykoanalys ge uttryck för sina drömmar, känslor, tidigare erfarenheter och andra aspekter av det enligt Freud omedvetna.
 5. analytisk talteori

  analytisk talteori, gren av matematiken där talteoretiska problem angrips med metoder från matematisk analys.
 6. analytisk mångfald

  analytisk mångfald, matematisk term; jämför mångfald.
 7. analytiskt omdöme

  analytiskt omdöme, enligt Kants terminologi ett omdöme där predikatets idé redan ingår i subjektets idé.
 8. matematisk analys

  matematisk analys, sammanfattande benämning på de områden inom matematiken som behandlar differential- och integralkalkyl eller som har utvecklats ur dessa.
 9. kvantitativ analys

  kvantitativ analys, kemisk analys som syftar till bestämning av mängden (eller koncentrationen) av tidigare identifierade beståndsdelar i ett studerat prov.
 10. KI-analys

  KI-analys, förkortning för kostnads–intäktsanalys.