1. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 2. kolmule

  kolmule, blåvitling , Micromesistius poutassou, art i familjen torskfiskar.
 3. polartorsk

  polartorsk, Boreogadus saida , art i familjen torskfiskar. Den är allmän i Norra ishavet och angränsande delar av Atlanten och Berings hav.
 4. taggmakrillfiskar

  taggmakrillfiskar, Carangidae, familj abborrlika fiskar med ca 140 marina arter.
 5. sprutfiskar

  sprutfiskar, Toxotidae , familj abborrlika fiskar med sex arter i bräckt och sött vatten från Sydöstasien till Nordaustralien.
 6. havsbraxen

  havsbraxen, Brama brama , art i familjen havsbraxenfiskar.
 7. grunion

  grunion, Leuresthes tenuis, art i familjen silversidefiskar.
 8. ålartade fiskar

  ålartade fiskar, Anguilliformes, ordning egentliga benfiskar med ca 740 arter fördelade på 19 familjer, bl.a. anknäbbålar, Derichthyidae, djuphavssnäppålar, havsålar, Heterenchelyidae, knivtandsålar, muränålar, ormålar och ålfiskar.
 9. lubb

  lubb, Brosme brosme, art i familjen lakefiskar.

 10. levandefödande tandkarpar

  levandefödande tandkarpar, ungfödande tandkarpar , Poeciliinae, underfamilj av fiskfamiljen Poeciliidae med ca 190 arter i Syd- och Mellanamerika samt södra USA.