1. taggmalar

  taggmalar, Bagridae, familj i fiskunder­ordningen malar.
 2. taggfeniga fiskar

  taggfeniga fiskar, taggfeningar, Acan­thopterygii, överordning egentliga benfiskar med nästan 13 500 arter kännetecknade av en osegmenterad och oparig taggstråle i bukfenan; i regel har de dock också taggstrålar i rygg- och analfena.
 3. glyskolja

  glyskolja, Trisopterus minutus , art i familjen torskfiskar.
 4. silvertorsk

  silvertorsk, Gadiculus argenteus , art i familjen torskfiskar, som finns i Medelhavet och längs Nordatlantens östkust.
 5. näbbgäddfiskar

  näbbgäddfiskar, Belonidae, familj näbbgäddartade fiskar med 32 arter, huvudsakligen i fria ytvatten i havet.
 6. tånglakelika fiskar

  tånglakelika fiskar, Zoarcoidei , underordning abborrartade fiskar med ca 320 marina arter i tio familjer, bl.a. Parabrotulidae, havskattfiskar, långebarnfiskar, tejstefiskar, tånglakefiskar och tångsnärtefiskar.
 7. havsbraxenfiskar

  havsbraxenfiskar, Bramidae , familj abborrlika fiskar med 18 arter, som alla lever i öppet vatten i varma och mildtempererade hav.
 8. bandfiskar

  bandfiskar, Cepolidae, familj abborrlika fiskar med sju arter i Atlanten och västra Stilla havet, där de uppehåller sig på 15–200 m djup i och på mjukbottnar.
 9. bladfiskar

  bladfiskar, Nandidae, familj abborrlika fiskar med sex arter i sötvatten i tropiska Asien, Afrika och Sydamerika.
 10. gäddhuvudfiskar

  gäddhuvudfiskar, Luciocephaloidei , underordning abborrartade fiskar, och Luciocephalidae, den enda familjen i samma underordning som omfattar en enda art, gäddhuvudfisk ( Luciocephalus pulcher).