1. analog teknik

  analog teknik, utnyttjande av analoga kretsar för konstruktion av elektroniska apparater och enheter.
 2. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 3. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.

 4. digital modulering

  digital modulering, förändring av en analog bärvågs amplitud, frekvens eller fas med en diskret informationssignal som representerar digitala data.

 5. voltmeter

  voltmeter, inom elektrotekniken ett mätinstrument för mätning av den elektriska spänningen (potentialskillnaden) mellan två punkter, se elektriska mätinstrument.
 6. A/D-omvandlare

  A/D-omvandlare, elektronisk anordning, se analog–digital-omvandlare.
 7. oscilloskop

  oscilloskop, elektriskt mätinstrument för mätning av snabba förlopp.
 8. modulering

  modulering, modulation, process som får en egenskap hos en våg (informationssignalen) att variera med en egenskap i en annan våg (bärvågen).
 9. modem

  modem, utrustning för omvandling mellan digitala och analoga signaler vid datakommunikation.
 10. digital

  digital innebär att man anger värden med siffror.