1. digital

  digital innebär att man anger värden med siffror.
 2. elektriska mätinstrument

  elektriska mätinstrument, instrument för mätning av elektriska storheter som spänning (analoga eller digitala voltmetrar), strömstyrka (amperemetrar), impedans (ohmmetrar, bryggor, impedansmätare av olika konstruktion), effekt (wattmetrar), energi (kilowattimmätare) och effektfaktor (effektfaktormätare).
 3. digitalt ljud

  digitalt ljud, registrering och överföring av ljudsignaler med digitala metoder.

 4. nätaggregat

  nätaggregat är en elektrisk apparat som kopplas in i vägguttaget och som ger varierande spänning och ström ut.

 5. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 6. D/A-omvandlare

  D/A-omvandlare, elektronisk anordning, se digital–analog-omvandlare.
 7. signal

  signal, fysisk företeelse som är bärare av ett budskap från en sändare till en mottagare (term från kommunikations- eller informationsteorin), ofta detsamma som tecken eller dess uttryck.
 8. ljudåtergivning

  ljudåtergivning, rekonstruktion med elektroakustiska medel av ljud som överförts elektriskt eller registrerats på ett fonogram.

 9. ljudupptagning

  ljudupptagning, inspelning, registrering av ljud med elektroakustiska medel, till exempel vid produktion av fonogram som ljudband, grammofonskivor, CD och ljudfiler, eller av film, video och radio- och TV-program.

 10. digitalkamera

  digitalkamera, elektronisk kamera, kamera som använder en platta med ljuskänsliga kiselceller, CCD (charge-coupled device), eller CMOS (complementary metal oxide semiconductor), och någon form av lagringsmedium i stället för traditionell film.