1. videokamera

  videokamera, TV-kamera, apparat som omvandlar en bild till en videosignal, analog eller digital.
 2. datorstyrning

  datorstyrning innebär att en dator används för styrning eller reglering av ett system.
 3. datorseende

  datorseende, datoriserad bearbetning och analys av bilder, ett viktigt tillämpningsområde för datorer.
 4. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 5. hållkrets

  hållkrets, elektronisk komponent som används i samband med digital–analog-omvandling.
 6. IP-telefoni

  IP-telefoni, användande av datornät med utnyttjande av Internet Protocol (IP) för överföring av telefonsamtal.

 7. sampling

  sampling, inom kommunikations-, ljud- och processteknik metod att med regelbundna tidsintervall, givna av samplingsfrekvensen, ta prov på en kontinuerlig signal och representera den som en diskretiserad tidssekvens av sampel.
 8. skjutmått

  skjutmått, direktvisande mätdon för mätning av längder i intervallet 0 till ca 150 mm, bestående av en fast skala och en rörlig slid, försedd med nonie och med mätskänklar för utvändig och invändig mätning.
 9. telefoni

  telefoni, teknik för att överföra tal (ljud) över längre sträckor mellan två eller flera telefoner med hjälp av elektriska eller optiska signaler eller radiosignaler.

 10. ADC

  ADC, Analog-to-Digital Converter, analog–digitalomvandlare.