1. digitalradio

  digitalradio, radio eller radioöverföring där informationen överförs i digital form.

 2. pulskodmodulering

  pulskodmodulering, PCM, inom teletekniken en digital moduleringsmetod där en kvantiserad analog signal sänds i digitalt kodad form över en kanal (radio, kabel eller optisk fiber).
 3. hastighetsmätare

  hastighetsmätare, mätdon för uppmätning av hastighet hos fordon eller fartyg, dvs. förhållandet mellan tillryggalagd sträcka och motsvarande tid.
 4. komparator

  komparator, analog eller digital elektronisk krets som kan jämföra två signaler med varandra.
 5. GSM

  GSM, engelska global system for mobile communications, digitalt mobiltelefonsystem ursprungligen tänkt för användning enbart i Europa men som i dag används i de flesta länder i världen.
 6. IT-branschen

  IT-branschen, informationsteknikbranschen, tillverkning av data- och kommunikationsprodukter, telekommunikationsindustri, datakonsult- och datorserviceverksamhet samt handel med dator- och kommunikationsprodukter. Även etermedieindustrin räknas normalt till IT-branschen.
 7. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 8. amperemeter

  amperemeter, elektriskt instrument för mätning av elektrisk strömstyrka.
 9. kameraindustri

  kameraindustri, företagssektor för produktion av optik, teknik och lagringsmedier för registrering av analog och digital bild och film.
 10. digitalbox

  digitalbox, elektronisk anpassningsenhet att användas till en äldre mottagare för television, som är avsedd för analog TV, så att den kan ta emot digital TV.