1. stoppur

  stoppur, tidtagarur, urverk för tidtagning med analog eller digital visning.
 2. skjutmått

  skjutmått, direktvisande mätdon för mätning av längder i intervallet 0 till ca 150 mm, bestående av en fast skala och en rörlig slid, försedd med nonie och med mätskänklar för utvändig och invändig mätning.
 3. vinkelmätare

  vinkelmätare, mätdon för uppmätning av vinkel vid montage av arbetsstycken på planskivor, fräsmaskiner och liknande.
 4. ljudåtergivning

  ljudåtergivning, rekonstruktion med elektroakustiska medel av ljud som överförts elektriskt eller registrerats på ett fonogram.

 5. neurodator

  neurodator, föreslagen benämning på en typ av dator vars arkitektur bygger på artificiella neuronnät och som kan arbeta mer parallellt och därmed snabbare än konventionella datorer vid beräkningar med neuronnät.
 6. digitalt ljud

  digitalt ljud, registrering och överföring av ljudsignaler med digitala metoder.

 7. bourdonrör

  bourdonrör, elastiskt rör med mycket liten väggtjocklek och elliptiskt tvärsnitt, använt i tryckmätare.
 8. mätdon

  mätdon, teknisk anordning avsedd att antingen ensam eller i kombination med annan utrustning användas för mätning.
 9. digitalbox

  digitalbox, elektronisk anpassningsenhet att användas till en äldre mottagare för television, som är avsedd för analog TV, så att den kan ta emot digital TV.
 10. radiostyrning

  radiostyrning, fjärrkontroll av farkoster och apparater med radioteknik.