1. pulskodmodulering

  pulskodmodulering, PCM, inom teletekniken en digital moduleringsmetod där en kvantiserad analog signal sänds i digitalt kodad form över en kanal (radio, kabel eller optisk fiber).
 2. datorstyrning

  datorstyrning innebär att en dator används för styrning eller reglering av ett system.
 3. skala

  skala, ordnad följd av skalmärken som, tillsammans med förekommande besiffring, utgör del av ett mätinstruments visningsanordning.
 4. signal

  signal, fysisk företeelse som är bärare av ett budskap från en sändare till en mottagare (term från kommunikations- eller informationsteorin), ofta detsamma som tecken eller dess uttryck.
 5. digitalkamera

  digitalkamera, elektronisk kamera, kamera som använder en platta med ljuskänsliga kiselceller, CCD (charge-coupled device), eller CMOS (complementary metal oxide semiconductor), och någon form av lagringsmedium i stället för traditionell film.
 6. projektor

  projektor, apparat med vilken man projicerar rörliga bilder (videoprojektor eller filmprojektor) eller stillbilder (diaprojektor) på en duk eller annan ljus yta.
 7. scratching

  scratching, instrumentalteknik som innebär att en grammofontallrik med en vinylskiva vrids fram och tillbaka med nålen i skivspåret, varvid ett skrapande ljud produceras.
 8. magnetband

  magnetband, band av tunn plast belagd med ett magnetiserbart skikt, utnyttjat för lagring av analoga signaler, t.ex. ljud och video, och digitala signaler, t.ex. för datorer.
 9. voltmeter

  voltmeter, inom elektrotekniken ett mätinstrument för mätning av den elektriska spänningen (potentialskillnaden) mellan två punkter, se elektriska mätinstrument.
 10. Luxemburg

  Luxemburg, stat i västra Europa.