1. analog

  analog är motsatsen till digital, läs mer under digital.
 2. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 3. voltmeter

  voltmeter är ett elektriskt mätinstrument som man mäter elektrisk spänning med.
 4. digital

  digital innebär att man anger värden med siffror.
 5. nätaggregat

  nätaggregat är en elektrisk apparat som kopplas in i vägguttaget och som ger varierande spänning och ström ut.

 6. oscilloskop

  oscilloskop är ett mätinstrument som man kan mäta och visa elektriska signaler med. Oscilloskopet är särskilt lämpat för att undersöka snabba elektriska förlopp.
 7. MIDI

  MIDI är en uppsättning regler för att dela information mellan elektroniska musikinstrument och datorer. 

 8. lödkolv

  lödkolv är ett verktyg för lödning. 

 9. modem

  modem är en apparat som behövs för att ansluta en dator till telefonnätet.