1. entropi

  entropi, mått på ett systems värme (mängd värmeenergi) per grad Kelvin som är tillgänglig för arbete (termodynamisk definition) samt mått på graden av molekylär oordning, slumpmässighet, hos ett system (statistik definition).
 2. funktionalism

  funktionalism, en inriktning inom framför allt brittisk socialantropologi, europeisk etnologi och amerikansk sociologi som lägger tonvikten på analysen av de sociokulturella fenomenens funktion.
 3. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 4. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 5. tekniskt system

  tekniskt system, tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan, t.ex. musikanläggning (skivspelare, förstärkare, högtalare), växellåda i bil (axlar, kugghjul, växelförare), elsystem (kraftverk, ledningar, ställverk, elmätare, vägguttag, lamphållare), telefonsystem (telefoner, växlar, ledningar, men även telefonkiosker och kataloger).
 6. transistor

  transistor, inom elektroniken en komponent tillverkad av halvledarmaterial och avsedd att användas som t.ex. förstärkare i en analog krets eller switch i en digital krets.
 7. syntes

  syntes, inom kemin benämning på procedur att framställa en definierad kemisk förening.
 8. korrelation

  korrelation, term för statistiskt beroende (samvariation) mellan två storheter.
 9. kodning

  kodning, signalkodning, processen att omvandla data till signaler.
 10. rörelsemängd

  rörelsemängd, inom mekaniken en vektorstorhet ( p) som definieras som produkten av en kropps massa och hastighet ( p =  m v).