1. själ

  själ, den del av en individs personlighet som kan sägas innefatta de egenskaper vilka möjliggör tanke-, känslo- och viljeliv.
 2. integrerad krets

  integrerad krets, IC-krets (engelska integrated circuit), elektronisk krets där olika komponenter (transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer) tillverkats i samma halvledarbricka, chips, och elektriskt förbundits direkt på brickans yta.
 3. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 4. analog krets

  analog krets, elektronisk koppling vars utsignal varierar kontinuerligt med en kontinuerligt varierande insignal.
 5. voltmeter

  voltmeter, inom elektrotekniken ett mätinstrument för mätning av den elektriska spänningen (potentialskillnaden) mellan två punkter, se elektriska mätinstrument.
 6. data

  data, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
 7. analog–digitalomvandlare

  analog–digitalomvandlare, A/D-omvandlare, elektronisk anordning som omvandlar analog information till digital form.
 8. lokalbedövning

  lokalbedövning, lokalanestesi, regional anestesi, metoden att med ett lokalbedövningsmedel upphäva smärtkänsligheten i en begränsad del av kroppen utan att patientens medvetande påverkas.
 9. sublimation

  sublimation, sublimering, en fysikalisk-kemisk process vid vilken ett fast ämne övergår direkt till gasfas utan att först smälta.
 10. kapsel

  kapsel, yttre lager av polysackarider och/eller protein hos bakterier.