1. lokalbedövning

  lokalbedövning, lokalanestesi, regional anestesi, metoden att med ett lokalbedövningsmedel upphäva smärtkänsligheten i en begränsad del av kroppen utan att patientens medvetande påverkas.
 2. kapsel

  kapsel, yttre lager av polysackarider och/eller protein hos bakterier.
 3. neuronnätverk

  neuronnätverk, neuralt nätverk (engelska neural network), nätverk av enkla summerande enheter som kommunicerar via kopplingar.
 4. reglerteknik

  reglerteknik, läran om styrda system, ett grundläggande ämne inom ingenjörsvetenskapen.
 5. fosfin

  fosfin, fosfortrihydrid, fosforväte, PH 3, en mycket giftig och kemiskt reaktiv färglös gas med svagt vitlöksaktig doft.
 6. modulering

  modulering, modulation, process som får en egenskap hos en våg (informationssignalen) att variera med en egenskap i en annan våg (bärvågen).
 7. 5G

  5G, femte generationens mobiltelefoni, digitalt kommunikationssystem med mångfaldigt högre prestanda än 4G-systemet. 

 8. magnetisk dipol

  magnetisk dipol, magnetisk motsvarighet till elektrisk dipol.
 9. digital modulering

  digital modulering, förändring av en analog bärvågs amplitud, frekvens eller fas med en diskret informationssignal som representerar digitala data.

 10. amperemeter

  amperemeter, elektriskt instrument för mätning av elektrisk strömstyrka.