1. amperemeter

  amperemeter, elektriskt instrument för mätning av elektrisk strömstyrka.
 2. teleteknik

  teleteknik, samlande benämning på de tekniska ämnesområden som används i olika former av telekommunikationssystem.

 3. skala

  skala, ordnad följd av skalmärken som, tillsammans med förekommande besiffring, utgör del av ett mätinstruments visningsanordning.
 4. impedans

  impedans, inom fysiken kvoten mellan en periodiskt varierande storhet och dess verkan, t.ex. en elektrisk växelspänning och den elektriska ström som den åstadkommer i en strömkrets.
 5. GLP-1

  GLP-1, glucagon-like peptide-1, peptidhormon som bildas i vissa tarmslemhinneceller (enterocyter), de s.k. L-cellerna som finns i nedersta tunntarmen och tjocktarmen och som hör till gruppen enteroendokrina celler.
 6. obestämdhetsrelation

  obestämdhetsrelation, obestämbarhetsrelation, kvantteoretisk begränsning av den noggrannhet med vilken s.k. konjugerade storheter, t.ex. läge och rörelsemängd, samtidigt kan bestämmas.

 7. voltmeter

  voltmeter, inom elektrotekniken ett mätinstrument för mätning av den elektriska spänningen (potentialskillnaden) mellan två punkter, se elektriska mätinstrument.
 8. 5G

  5G, femte generationens mobiltelefoni, digitalt kommunikationssystem med mångfaldigt högre prestanda än 4G-systemet. 

 9. PCP

  PCP, angel dust, fencyklidin, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin, hallucinogent, narkotikaklassat ämne, från början narkosmedel som användes av veterinärer.

 10. termistor

  termistor, inom elektrotekniken en resistor (motstånd) med förhållandevis starkt temperaturberoende resistans.