1. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 2. anarkism

  anarkis´m subst. ~en ORDLED: an-ark-ism-en
  Svensk ordbok
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. anarki

  anarki, regeringslöshet, laglöshet, förvirring.
 5. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 6. anarkafeminism

  anarkafeminism är en riktning inom feminismen.
 7. arbetardiktning

  arbetardiktning, begrepp som främst innefattar litteratur vars författare vuxit upp under proletära förhållanden och själva kroppsarbetat.

 8. spanska inbördeskriget

  spanska inbördeskriget var ett krig i Spanien 1936–1939.
 9. hegelianism

  hegelianism, sammanfattande benämning på de olika riktningar som tar sin utgångspunkt i Hegels filosofi.
 10. Eyvind Johnson

  Johnson, Eyvind, född 29 juli 1900, död 25 augusti 1976, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1957, Nobelpristagare i litteratur 1974.