1. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 2. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

 3. syndikalism

  syndikalis´m subst. ~en ORDLED: synd-ik-al-ism-en
  Svensk ordbok
 4. anarkist

  anarkis´t subst. ~en ~er ORDLED: an-ark-ist-en
  Svensk ordbok
 5. anarkistisk

  anarkis´tisk adj. ~t ORDLED: an-ark-ist-isk
  Svensk ordbok
 6. provie

  provie [ung. prå´vi] subst. ~n ~s ORDLED: provi-en
  Svensk ordbok