1. anatoliska språk

  anatoliska språk, utdöd indoeuropeisk språkgren i Mindre Asien (Anatolien); hit hör hettitiska, palaiska, luviska med lykiska, lydiska och – enligt nyare rön – möjligen även kariska.
 2. anatolisk herdehund

  anatolisk herdehund, hundras inom FCI-grupp 2.
 3. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.
 4. anatoliska mattor

  anatoliska mattor, sammanfattande benämning på mattor knutna i Turkiet.
 5. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 6. indoeuropéer

  indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning.
 7. joniska revolten

  joniska revolten, benämning på den resning mot perserriket som de grekiska stadsstaterna i Jonien ledde 499–494 f.Kr.
 8. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 9. Marbymattan

  Marbymattan, handknuten anatolisk matta från 1400-talet, funnen i Marby kyrka i Jämtland, sedan 1925 på Statens historiska museum i Stockholm.
 10. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.