1. anatomisk

  anatomisk [-å´m-] adj. ~t ORDLED: ana-tom-isk
  Svensk ordbok
 2. anatomisk teater

  anatomisk teater, amfiteaterformad lokal, avsedd att ge en stor publik möjlighet att följa anatomiska dissektioner, vilka förr betraktades som en sorts skådespel.
 3. corona

  corona, term som ingår i en del anatomiska namn, t.ex. corona radiata.
 4. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 5. Homo sapiens

  Homo sapiens, det vetenskapliga namnet på den anatomiskt moderna människan.
 6. hypofys

  hypofys, det undre hjärnbihanget, ryggradsdjurens centrala endokrina organ.

 7. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 8. kretslopp

  kretslopp, cirkulerande rörelse, t.ex. jordens kretslopp kring solen.
 9. limbiska systemet

  limbiska systemet, sammansatt system av nervceller som utgör en utvecklingshistoriskt äldre del av storhjärnan och hjärnbarken.
 10. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.