1. rack

  rack, större åksläde med kuskbock och slädkorgen anbragt på två kälkar.
 2. skärm

  skärm, hölje anbragt som skydd mot magnetiska fält, se magnetisk skärmning, eller mot elektriska fält, se elektrostatisk skärmning.
 3. effektgarn

  effektgarn, fantasigarn, garn eller tråd som avsiktligt till färg eller utseende skiljer sig från grundväven, till exempel med avsiktligt anbragda noppor, klunsar, öglor och liknande som kan ge speciella utseendeeffekter.
 4. resvirke

  resvirke, stockar eller störar som anbragts i upprätt ställning för att tjäna som stängsel, som skyddstak eller som väggar och tak i enkelt skjul, t.ex. en resskåle.
 5. bandspänne

  bandspänne, ett på ett ordensband anbragt spänne av metall med data rörande den insats för vilken utmärkelsetecknet eller medaljen erhållits, t.ex. namnet på en stridsplats, ett årtal eller en period av tjänsteår.
 6. luftfartyg

  luftfartyg, föremål avsett att framföras i luften, dvs. främst flygplan (även segelflygplan) och helikopter men också t.ex. luft­skepp och luftballong.
 7. normalhöjdpunkt

  normalhöjdpunkt, höjdmärke, vanligtvis anbragt i berg, med avsikt att fixera nollnivån till ett höjdsystem.
 8. akroterion

  akroterion, pluralis akroterier, skulpturornament i form av en platta, bärande en palmett, urna, gudabild e.d., anbragt på krön och hörn av en klassisk eller klassiserande byggnads gavelfält.
 9. spjäll

  spjäll, anordning för att reglera passagen eller tillförseln av gas eller vätska.
 10. Sparlösastenen

  Sparlösastenen, runsten från omkring 800, funnen 1669 inmurad i väggen till den dåvarande medeltida kyrkan i Sparlösa, Västergötland.