1. julbock

  julbock, en till bock utklädd deltagare i de julbocksupptåg som ännu under 1800-talet var julhelgens främsta nöje i de nordiska länderna och ett sätt att samla gåvor i form av mat, dryck och pengar till ungdomens julfester.
 2. Kylverstenen

  Kylverstenen, kalkstenshäll med runinskrift, funnen 1903 på gården Kylver i Stånga socken på Gotland, numera förvarad i Statens historiska museum, Stockholm.
 3. kyskhetsbälte

  kyskhetsbälte, florentinskt eller venetianskt bälte, venusgördel, anordning för att hindra en kvinna från att ha samlag under makens frånvaro.
 4. fonokardiografi

  fonokardiografi, FKG, en från kroppens yta utförd grafisk registrering av hjärtats ljud.
 5. teleskop

  teleskop, större kikare, framför allt använd inom astronomin, som med hjälp av linser och/eller speglar avbildar vanligtvis små och ljussvaga astronomiska objekt.
 6. Cato

  Cato d.ä. (Marcus Porcius Cato), 234–149 f.Kr., romersk statsman, i den antika litteraturen ofta kallad Cato Censorius.
 7. fingerring

  fingerring består av en skena på vilken ofta är anbragt ett framstycke med eller utan sidostöd, s.k. skuldror.
 8. målarkonst

  målarkonst, konstnärlig gestaltning med färgämnen (pigment) i lämplig substans på en yta.
 9. bygelhäst

  by`gelhäst subst. ~en ~ar ORDLED: bygel--häst-en
  Svensk ordbok
 10. tapplager

  tapp`lager subst. tapplagret, plur. ~, best. plur. tapplagren el. ~na ORDLED: tapp--lagr-et
  Svensk ordbok