1. andaktslitteratur

  andaktslitteratur, skrifter som tjänar det personliga andliga livet och som används vid enskild andakt eller husandakt: bönböcker (innehållande böner och andra texter, ordnade exempelvis efter kyrkoåret), betraktelseböcker, predikosamlingar och postillor.
 2. Andapa

  Andapa, stad i norra Madagaskar; för belägenhet se landskarta Madagaskar.
 3. andamanstare

  andamanstare, Sturnus erythropygius, art i familjen starar.
 4. andalusier

  andalusier, ursprungligen spansk hönsras.
 5. andalusit

  andalusit, mineral med varierande färg (vit, grå, rosa, brun eller grön).
 6. andalusier

  andalusier, ädel varmblodig häst från Spaniens sydligaste region, Andalusien.
 7. andantino

  andantino, musikalisk tempobeteckning: vanligen ett något snabbare tempo än andante, omkring 1800 dock tvärtom långsammare; ordet används även om ett kort stycke i andantetempo.

 8. Andamansjön

  Andamansjön, randhav till Indiska oceanen, beläget mellan Malackahalvöns västkust och ögrupperna Andamanerna och Nikobarerna.

 9. Andamanerna och Nikobarerna

  Andamanerna och Nikobarerna, unionsterritorium i Indien; 8 200 km 2, 380 500 invånare (2012).
 10. and

  and, se änder; jämför andfåglar.