1. betrakta

  betrak´ta verb ~de ~t ORDLED: be-trakt-ar SUBST.: betraktande; betraktelse (till 2)
  Svensk ordbok
 2. plan

  1plan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: plan-et
  Svensk ordbok
 3. anstränga

  an`stränga verb ansträngde ansträngt, pres. anstränger ORDLED: an--sträng-er SUBST.: ansträngande, ansträngning
  Svensk ordbok
 4. duva

  1du`va subst. ~n duvor ORDLED: duv-an
  Svensk ordbok
 5. rota

  ro`ta verb ~de ~t ORDLED: rot-ar SUBST.: rotande, rotning (till 1)
  Svensk ordbok
 6. kväva

  kvä`va verb kvävde kvävt, pres. kväver ORDLED: kväv-er SUBST.: kvävande, kvävning
  Svensk ordbok
 7. fader

  fa`der el. far subst. fadern fäder [fä´d-] ORDLED: fäder-na
  Svensk ordbok
 8. installera

  installe´ra verb ~de ~t ORDLED: in-stall-er-ar SUBST.: installerande, installering; installation (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 9. förfall

  förfall´ subst. ~et ORDLED: för-fall-et
  Svensk ordbok
 10. viska

  1vis`ka verb ~de ~t ORDLED: visk-ar SUBST.: viskande, viskning
  Svensk ordbok