1. besvärja

  besvär´ja verb besvor äv. besvärjde, besvurit äv. besvärjt, besvuren äv. besvärjd, besvurna äv. besvärjda, pres. besvär äv. besvärjer ORDLED: be-svur-it SUBST.: besvärjande (till 1), besvärjning (till 1); besvärjelse (till 1)
  Svensk ordbok
 2. resning

  re`sning subst. ~en ~ar ORDLED: res-ning-en
  Svensk ordbok
 3. orolig

  o`rolig adj. ~t ORDLED: o--ro-lig
  Svensk ordbok
 4. annan

  annan [an`- el. an´-] pron., best. sing. andra, maskulinum andre, plur. andra ORDLED: ann-an
  Svensk ordbok
 5. eter

  e´ter subst. ~n etrar ORDLED: etr-ar
  Svensk ordbok
 6. bekväm

  bekvä´m adj. ~t ORDLED: be-kväm
  Svensk ordbok
 7. levande

  le`vande adj., ingen böjning ORDLED: lev-ande
  Svensk ordbok
 8. död

  2död subst. ~en ~ar ORDLED: död-en
  Svensk ordbok
 9. kris

  1kris subst. ~en ~er ORDLED: kris-en
  Svensk ordbok
 10. befria

  befri´a verb ~de ~t ORDLED: be-fri-ar SUBST.: befriande; befrielse (till 1 och 2)
  Svensk ordbok