1. Andalusien

  Andalusien är en region i södra Spanien. Huvudstaden heter Sevilla.
 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. Anderna

  Anderna är en stor bergskedja i Sydamerika.
 4. mitokondrie

  mitokondrie [uttalas mitåkå´ndrie] är en organell, det vill säga ett miniorgan inuti en levande cell. Mitokondrier sköter cellandningen i alla celler som har cellkärna och som kan andas med hjälp av syrgas.
 5. lunga

  lunga är det organ i kroppen vi andas med.

 6. kultur

  kultur betyder egentligen ’odling’.
 7. konstbevattning

  konstbevattning innebär att man för ut vatten på åkrar, i trädgårdar och skogar för att grödan ska växa bättre och för att man i torra områden ska kunna odla växter som kräver mycket vatten.
 8. syre

  syre, eller oxygen, är ett gasformigt grundämne som finns i luften.

 9. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 10. treenighetsläran

  treenighetsläran är en lära inom kristendomen som säger att det bara finns en Gud men att Gud visar sig som tre personer, nämligen Fadern, Sonen och den heliga Anden.