1. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 2. lungor

  lungor är de organ i kroppen som vi andas med; se lunga.
 3. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.

 4. ekosystemtjänster

  ekosystemtjänster är produkter och tjänster som organismer i naturen erbjuder och som vi människor använder. 

 5. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 6. dödsstraff

  dödsstraff innebär att en domstol dömer en människa till döden.
 7. syrets kretslopp

  syrets kretslopp innebär att syre hela tiden rör sig mellan växter, luft och djur.
 8. sjöjungfru

  sjöjungfru är ett övernaturligt väsen som ser ut som en kvinna med fiskstjärt i stället för underkropp.
 9. andning

  andning är när syre transporteras in i kroppen och koldioxid transporteras ut ur kroppen.
 10. sälar

  sälar är namn på en grupp stora däggdjur som är anpassade till ett liv i och vid vatten.